miercuri, 17 iunie 2015
PROBA C

EVALUARE COMPETENŢE LINGVISTICE INTR-O
LIMBĂ DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ


LB. ENGLEZA  - 22,23.06.2015
LB. FRANCEZA - 22,24.06.2015 PROGRAMARE EXAMEN 22,23,24 . 06 .2015             

- desfăşurarea probei AUDIO va avea loc începând cu ora 12:00;

- intrarea în sala de examen -   - se va face la ora 11:30.
  • Accesul candidaţilor la probele orale/practice în sala de examen se face în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută , pe baza documentului de identitate.
  • Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la examen cu cel puţin jumătate de oră (30 min) înainte de ora programată.
  • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, culegeri, dicţionare, notiţe, însemnări, etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare (telefoane mobile).
  • Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către comisia de evaluare.
  • Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea candidatului din examen.