Proiecte


  • EPAS Școli-ambasador ale Parlamentului European

  •          Este un nume important din peisajul învătământului brailean, imagine a unei instituţii de invatamant dotată în concordanta cu standardele europene şi cele cerute de ARACIP şi care, de-a lungul existentei sale , s-a remarcat prin activitati de mare clasă, atât cele instructive-educative, cât şi cele extraşcolare.
     
                 Suntem un colegiu, dorit de beneficiarii direcţi si de cei indirecţi, un colegiu în plină dezvoltare şi   în plină ascensiune !!! Suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de a atinge nivelul excelent, materializată prin munca depusă pentru atingerea idealurilor educaţionale şi a performanţei. Suntem elevi care ştim ce vrem de la viaţă, suntem elevi şi profesori care lucrăm în cadrul unui parteneriat ce nu se încheie odată cu finalizarea perioadei de şcolarizare!
     
                  Suntem o organizaţie furnizoare de educaţie cu ambiţia şi dorinţa de a se ridica la standardele învăţământului european, urmărind direcţiile strategice ale MECTS şi priorităţile politicii educaţionale : “ reforma educaţiei timpurii, accesibilitate la educaţie, asigurarea calităţii şi compatibilizarea cu sistemul european de educaţie şi formare profesională, descentralizare şi creşterea gradului de autonomie, creşterea capacitaţii pentru elaborarea si gestionarea proiectelor, stimularea educaţiei permanente (life long learning), susţinerea în maniera integrată a educaţiei, cercetării şi inovării.