Media
                                   
                  COLEGIUL TEHNIC ,,C.D. NENIŢESCU” BRĂILA a organizat în ziua de  17 mai 2016 SIMPOZIONUL NAŢIONAL ,, NOI ŞI PĂMÂNTUL PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ ,,  -  EDIŢIA a IV - a. 
Partenerii  implicaţi în proiect sunt Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila şi Casa Corpului Didactic Brăila.
Simpozionul s-a adresat  tuturor cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar.
Obiectivele urmărite au fost:: popularizarea necesităţii protecţiei şi conservării mediului înconjurător; realizarea unor dezbateri pe probleme de mediu ale lumii contemporane.

ARGUMENT:
MOTTO: ,,A înţelege natura înseamnă a înţelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii, atât de ameninţată azi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.”          (E.A.Pora)
Viaţa înseamnă creaţie, înseamnă autenticitate, înseamnă împlinire! Noi vrem să trăim într-o lume mai bună, pentru o viaţă mai bună şi sănătoasă a tuturor oamenilor, realizată prin asigurarea securităţii alimentare ecologice permanente. ,,De noi depinde viaţa generaţiilor viitoare!” „Fiecare dintre noi este creatorul vieţii sale!” 
Scopul proiectului: Conştientizarea cadrelor didactice şi a elevilor cu privire la problemele de sănătate induse de mediul natural al secolului în care trăim, acum cînd Pãmântul are nevoie de noi pentru a se putea regenera şi a deveni o planetã cât mai curatã. 
COLECTIVUL DE COORDONARE  ŞI ORGANIZARE:
-                     Prof. Muşat Angelica, director Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”Brăila
-                     Prof. Săraru Violeta, director adjunct, Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”Brăila
-                     Prof. Vâlcu Marioara, Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”Brăila - Secţiunea I
-                     Prof. ing. Fuior Mariana, Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”Brăila - Secțiunea II : a) 
-                     Prof. ing. Sora Dorina, Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu”Brăila - Secțiunea II: b)     
Tema unică a Simpozionului a fost: ,,Noi și Pământul pentru o viață mai bună
Simpozionul a avut două secțiuni
·                    Secţiunea I - profesori : referate ştiinţifice și creații literare;
·                    Secţiunea II - elevi:
a) lucrări de creaţie artistico-plastică şi liteatară, desene, grafică, colaj, pictură pe hârtie sau carton în format A4 sau A3, afişe, compuneri, poezii, lucrări cu materiale din natură machete şi postere;
b) referate ştiinţifice /film /prezentări power-point;           
Lucrările elevilor au fost expuse prin expoziția organizată, iar în urma jurizării au fost premiate toate lucrările care s-au încadrat în tematicile cerute în regulament.
Toate lucrările profesorilor au fost cuprinse în Revista Simpozionului, care include și aspecte din desfășurarea acestuia.

Vă așteptăm cu noi creații și referate științifice să participați în cadrul ediției a V-a din 16 mai 2017.