miercuri, 24 iunie 2015REZULTATE FINALE 
PROBA C  
COMPETENTE LINGVISTICE  INTR-O LIMBA DE
 CIRCULATIE INTERNATIONALA

     
MULT  SUCCES LA  PROBELE SCRISE  CARE SE VOR DESFASURA  LA
LICEUL TEHNOLOGIC '' ANGHEL SALIGHNY "